Google+

İslamiyette Aile Hukukuna Dair Bilmeniz Gerekenler

İslamda Aile HukukuGün be gün bozulmakta olan toplumsal yapıya karşı en büyük dayanağımız ailedir, aile kurumunu korumaktır. Dinimiz İslamiyet için de, ailenin çok önemli bir yeri vardır. Allah, evlerinizi sizin için bir huzur ve sükûn yeri yaptı. (Nahl, 16/80) Sosyal yaşamın düzenli bir şekilde sürdürülebilmesi adına, insanların ölçülü ve dengeli ilişkiler sürdürmesi adına İslam’da aile, çok önemli bir yerdedir. Peki aile içi hukuku konusunda, karı ve kocanın birbirlerine karşı ve aile kurumuna karşı görevlerinin geçtiği İslamda aile hukuku kuralları ne diyor? Ailevi konularda dinsel ve örfi temelli hususlarda nasıl davranmamız gerekir.

Kat’i bir şekilde yasaklanmış olan zinanın, dağınık bir toplumsal düzenin hüküm sürmemesi için uygun evlilik şartlarını yakalamış herkesin, birbirine denk kişilerle nikahlı bir şekilde yaşaması,