Google+

İslamiyette Aile Hukukuna Dair Bilmeniz Gerekenler

Posted by in İslami Evlilik, Makaleler

Paylaşmak Güzeldir :)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

İslamda Aile HukukuGün be gün bozulmakta olan toplumsal yapıya karşı en büyük dayanağımız ailedir, aile kurumunu korumaktır. Dinimiz İslamiyet için de, ailenin çok önemli bir yeri vardır. Allah, evlerinizi sizin için bir huzur ve sükûn yeri yaptı. (Nahl, 16/80) Sosyal yaşamın düzenli bir şekilde sürdürülebilmesi adına, insanların ölçülü ve dengeli ilişkiler sürdürmesi adına İslam’da aile, çok önemli bir yerdedir. Peki aile içi hukuku konusunda, karı ve kocanın birbirlerine karşı ve aile kurumuna karşı görevlerinin geçtiği İslamda aile hukuku kuralları ne diyor? Ailevi konularda dinsel ve örfi temelli hususlarda nasıl davranmamız gerekir.

Kat’i bir şekilde yasaklanmış olan zinanın, dağınık bir toplumsal düzenin hüküm sürmemesi için uygun evlilik şartlarını yakalamış herkesin, birbirine denk kişilerle nikahlı bir şekilde yaşaması, islami bir aile hayatı için evlenmesi işaret edilmiştir. Aile bağlarının zayıf olduğu batı toplumlarının ahlaki durumu karşımızdadır.

İslamda aile hukuku, her şeyden önce aile bağlarını güçlendirmeye dönüktür. Saygı ve sevgi çerçevesinde, evlatlara örnek bir yapı teşkil etmelidir. Evlilik, bir sözleşme olmadan yani nikâh olmadan kurulamaz. Bu sebepten ötürü İslamda aile hukuku nikâhla başlar, nikâhsız ilişkiler büyük günahlar taşır, haramdır.

 

Peygamberlerin Evlilikleri İslam Ümmetine Örnek

Ümmetin örnek alması gereken, İslamda aile hukukuna dair davranışları ile, söyledikleri ile ciddi örnek oluşturmuş peygamberlerdir. Peygamberlerin aile hukukuna dair, ev içindeki ilişkilere dair söylediği hadisler bugün birçok yerde paylaşılıyor. Hatta bu konudaki en önemli hadis-i şerif şu şekildedir; Evleniniz. Çünkü ben kıyamet gününde diğer ümmetlere karşı sizin çoğunluğunuzla övüneceğim. Bunun dışında Hz Muhammed’in: ‘Evleniniz, evlilik sünnettendir.’ hadisi de bilinmektedir.

Evliliğe Dair Bilinmeyenler

Evlilik, İslamda yüceltilmiş bir durumdur. ‘Evlenen dininin yarısını tamamlamış olur’ felsefesi bugün dahi bu durumun önemini vurgular niteliktedir. İslamda aile hukuku çerçevesinde birbirine saygı ve sevgi ölçüsünde makul davranan karı kocalar, ehl-i sünnete uygun nesiller yetişmesine ön ayak olacak ve ümmeti yüceltecektir. İslamda karı koca hakları makalemizde de bahsettiğimiz üzere birbirine saygı ve sevgi çerçevesinde davranan ve sadakatle bağlı olan eşler sayesinde, evliliğin iffeti koruduğu aynı zamanda insanı haramdan, kötü alışkanlıklardan uzaklaştırdığı vurgulanmıştır.

İslam’da Evlilik ve Eş Seçimi

Aile hukukunun sürdürebilirliği açısından, bugün diğer birçok durum için de geçerli olan ‘dengeli ilişkiler’ İslamda aile hukuku noktasında da vurgulanır. Mali durumunuza göre, ekonominize, aile durumlarına göre size en uygun eşi seçmeniz önerilir. Elbette ki sevgi, aşk önemlidir. Ancak ileride sorunlar yaşanmaması adına, aileler ve karı koca arasında farklı sınıflardan ya da kökenlerden olma durumundan ötürü sorun çıkmaması adına İslam’da eş seçiminde makul olma durumuna işaret edilir.

 

Eşlerin Birbirlerine Karşı Hak ve Görevleri

İslamda aile hukuku iki başlık altında incelenebilir. Bunlardan ilki kocanın karısına karşı sorumluluklarıdır. Koca, evi çekip çeviren kişi olarak geçtiği için en önemli nokta hem karısına hem de evlatlarına karşı mali anlamda güç olmasıdır. Nafaka ve mehir, kocanın karısına karşı vermekle yükümlü olduğu, onun ihtiyaçlarını karşılama açısından ihtiyaç duyduğu miktardır. Bunun dışında erkeğin İslamda aile hukukunda diğer en önemli görevi himayedir. Karısını, her türlü sıkıntıdan ve tehlikeden korumakla yükümlüdür.

Kadınların kocalarına karşı sorumluluklarına gelirsek, ilk başta itaati görürüz. Kadın, eğer kocasına itaatkâr bir şekilde hareket ederse o yuvada bir sorun çıkması çok zordur. Diğer önemli noktalar ise nezaketli olması ve evin şerefini, onurunu koruyacak hal ve hareketler içinde olmasıdır. En son olarak ise, evliliğin sorunsuz bir şekilde devamı açısından, mutlu bir yuva kurmak için kadınlık görevini yerine getirmesi olarak sıralanabilir.

Kadın ve erkeğin birbirine karşı görevleri, hem spesifik olarak kadınlık ve erkeklik vasıfları üzerine inşa edilmiştir. Hem de aynı zamanda evlerine, çocuklarına karşı sorumlulukların da barındırıldığı bir yapıdadır. İslamda aile hukuku, ölçülü, sevgi ve saygı normlarına hem evrensel davranış ilkeleri hem de İslami esaslar üzerinden getirilmiş yorumlar ile, sağlıklı aileler kurulması açısından önemli noktalar barındırır.

Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’de, peygamberlerimizin Hadis i Şerif’lerinde aynı zamanda İslam alimlerinin yorumlarında, ailenin yüceliğine, aile hukukunun ise aileyi sorunsuz bir şekilde devam ettirebilmek adına önemine işaret eder. Sağlıklı bir toplum için İslami esaslara uygun ilişkileri esas alarak aile yaşantımızı bu değerlere göre sürdürmeliyiz. 


Paylaşmak Güzeldir :)

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •